Audio-/Video-Reportagen

Interview with the author: Erika Schuchardt
DW 2002 (engl.) (Kap. 6.2.2) 7 min.

video
Icon Bundesadler 36
Icon OIKOMENE 36
Icon UNESCO 36
Icon Rezension 36
Icon Download PDF 36
Icon eBook 36
DW 36
flagge grossbritannien 30x45